japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.02.21 Tokyo

Làm bộ sách kỉ niệm lễ tốt nghiệp: Thư pháp

Dùng bút lông để viết các chữ hán tự.

Chủ đề : Viết một chữ Kanji của năm

Các em đã viết một chữ kanji và giải thích ý nghĩa của việc lựa chọn chữ đó, và trình bầy như một bức thư tràn ngập tình

yêu quê hương đất nước và ước mơ của mình.

https://youtu.be/QwMvLqOlHZw

https://youtu.be/HxLWajfBHtk