ทำหนังสือรวบรวมผลงานจบการศึกษา: คัดลายมือ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.02.21 Tokyo

ทำหนังสือรวบรวมผลงานจบการศึกษา: คัดลายมือ

นักเรียนเขียนตัวอักษรคันจิด้วยพู่กันเพื่อรวบรวมไว้ในคอลเล็กชัน

หัวข้อ "หนึ่งตัวอักษรคันจิสำหรับปีนี้"

นักเรียนได้เขียนตัวอักษรที่เเสดงความรู้สึกถึงประเทศบ้านเกิดเเละความฝันของพวกเขา

https://youtu.be/QwMvLqOlHZw

https://youtu.be/HxLWajfBHtk