Thiệp chúc mừng năm mới | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.12.27 All

Thiệp chúc mừng năm mới

Các em học sinh tại Phân viện Tokyo và Phân viện Nagano đã tự viết thiệp chúc mừng năm mới.

Cung hoàng đạo của năm tới là con Hổ.

Trên tấm thiệp năm mới, các em đã vẽ trang trí rất nhiều hình ảnh con hổ, ghi rõ mục tiêu của năm tới và viết những lời chúc mừng.

Hi vọng rằng năm 2022 sẽ là một năm tốt lành !