Dự án Nghệ thuật Thuyền bên sông | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.09.02 Tokyo

Phân viện Tokyo chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2018 「Dự án Nghệ thuật Thuyền bên sông 」

 Chúng tôi được mời tham gia sự kiện của dự án nghệ thuật Urouro ‘Nơi mà cả người bán và người mua hàng đều dùng thuyền để di chuyển và trao đổi mua bán hàng hóa.‘ đi trên thuyền cũ kiểu truyền thống và ngắn cảng bên sông Sumida, từ đó có thể nhìn thấy tháp Skytree và Flammedor. Các bạn học sinh đã có một trải nghiệm rất vui.