Trải nghiệm văn hóa "Thư pháp" (Phân viện Nagano) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.01.26 Nagano

Trải nghiệm văn hóa “Thư pháp” (Phân viện Nagano)

Lớp học trải nghiệm văn hóa "Thư pháp" đã được tổ chức ngày 19 tháng 1.

Các bạn đã được giáo viên Thư pháp hướng dẫn cách cầm bút và viết những chữ hán mà mình thích, đã thật là vui.