19 มกราคม ได้จัดชั้นเรียนเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันจีน | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.01.26 Nagano

19 มกราคม ได้จัดชั้นเรียนเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันจีน

19 มกราคม ได้จัดชั้นเรียนเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันจีน
อาจารย์ได้สอนการวิธีการเขียนด้วยพู่กัน
นักเรียนเขียนตัวอักษรที่ตนเองชอบอย่างสนุกสนาน