HƯỚNG DẪN TIẾN HỌC CHO HỌC SINH | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.05.14 Nagano

HƯỚNG DẪN TIẾN HỌC CHO HỌC SINH

Nhà trường đã tổ chức buổi hướng dẫn tiến học cho học sinh sẽ tiến học trong năm nay.
Nội dung buổi hướng dẫn lần này là cách tìm trường, giải thích về tiến học và những chi phí cần thiết sau này.
Nếu có vấn đề gì chưa hiểu rõ, các em hãy đến tầng 4 nhé.