แนะเเนวการศึกษาต่อ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.05.14 Nagano

แนะเเนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนได้จัดแนะเเนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อในปีนี้
เนื้อหาการแนะเเนวในครั้งนี้ ได้แก่ วิธีการหาที่เรียนต่อ, ค่าใช้จ่าย และการสัมมนาการศึกษาต่อ
หากนักเรียนมีข้อสงสัย สามารถมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชั้น 4 นะคะ