Lễ khai giảng kì tháng 7 năm 2018 (phân hiệu Nagano) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.06 Nagano

Lễ khai giảng kì tháng 7 năm 2018 (phân hiệu Nagano)

Lễ khai giảng đã diễn ra vào ngày 6 tháng 7.
Có tất cả 33 học sinh mới.
Các bạn hãy cùng cố gắng cả việc học và cuộc sống nhé!