พิธีเปิดการศึกษา ภาคเรียนเดือนกรกฎาคม ปี2018 (สาขานากาโนะ) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.06 Nagano

พิธีเปิดการศึกษา ภาคเรียนเดือนกรกฎาคม ปี2018 (สาขานากาโนะ)

6 กรกฎาคม ได้จัดพิธีเปิดการศึกษาขึ้น มีนักเรียนเข้าใหม่ทั้งหมด 33 คน
มาพยายามทั้งด้านการเรียน และด้านการใช้ชีวิตด้วยกันเถอะ !