Buổi học giao lưu với học sinh cấp 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.11.23 Nagano

Buổi học giao lưu với học sinh cấp

Các em học sinh trường Ueda Someyaoka đã có buổi đến thăm trường MANABI.
Các bạn đã có khoảng thời gian rất vui vẻ khi được các em học sinh cấp 3 kể về những điều của Nhật Bản và cùng nhau nói chuyện bằng tiếng Nhật thật nhiều.