Lớp học trải nghiệm Kimono 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.11.21 Nagano

Lớp học trải nghiệm Kimono

Học sinh của các lớp sẽ tốt nghiệp năm nay (A1, B1) đã có buổi học trải nghiệm mặc Kimono.
Hầu hết các bạn đều là lần đầu tiên được mặc Kimono, các bạn đã rất vui vẻ.
Thời tiết rất đẹp nên các bạn đã chụp được rất nhiều ảnh ngoài trời.