Lời nhắn của các thầy cô giáo và ảnh kỷ niệm tại Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.03.09 Tokyo

Lời nhắn của các thầy cô giáo và ảnh kỷ niệm tại Phân viện Tokyo

Đoạn phim này được chiếu tại buổi lễ tốt nghiệp vào ngày 4 tháng 3 năm 2022.
Hãy xem lại nhé, nếu các bạn nhớ tới ngày lễ tốt nghiệp.

https://youtu.be/2A4xke2mlbs