Học sinh mới nhập học tại Phân viện Tokyo | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.04.18 Tokyo

Học sinh mới nhập học tại Phân viện Tokyo

Các em học sinh mới đã đến MANABI nhập học sau khi kết thúc thời gian cách ly. Trước đây chỉ có thể nói chuyện trực tuyến với các em, nhưng hiện nay đã có thể gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp rồi, các thầy cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.  Cảm ơn các em đã tham gia lớp học trực tuyến trong khi chờ nhập quốc. Ngoài ra, còn các em học sinh khác vẫn đang chờ nhập cảnh vào Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng nào !