học sinh của trường đều an toàn | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.10.15 Nagano

học sinh của trường đều an toàn

Cơn bão ngày 12, 13 tháng 10 đã gây thiệt hại một bộ phận thành phố Ueda, tỉnh Nagano, nơi có trường tọa lạc, nhưng tất cả học sinh và giáo viên của trường đều an toàn. Trường học và Ký túc xá học sinh nằm cách xa sông và ở khu vực cao nên đã được an toàn. Xin mọi người hãy yên tâm.