BẮT ĐẦU MỞ LỚP LUYỆN THI JLPT | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.11.08 Nagano

BẮT ĐẦU MỞ LỚP LUYỆN THI JLPT

Từ ngày 5 tháng 11, lớp học luyện thi JLPT kỳ thi ngày 1 tháng 12 đã được bắt đầu.
Để tất cả cùng đậu kỳ thi, các em hãy cố gắng hết mình trong tháng này nhé.