Hội thảo tiến học trực tuyến | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.06.11 Tokyo

Hội thảo tiến học trực tuyến

Học viện Nhật ngữ MANABI Phân viện Tokyo Nhà trường đã tổ chức những buổi hội hảo tiến học lên Đại học, Cao học trong 3 ngày qua, cùng với sự tham gia của các em học sinh đã tốt nghiệp từ trường MANABI.

Với sự tham gia của các bạn đến từ các trường Đại học Sophia, Đại học Toyo, Đại học Nagoya, Đại học Ritsumeikan, v.v.. đã cùng tham gia vào buổi hội thảo tiến học này.

Qua buổi hội thảo trên, các em học sinh đã nhận được nhiều sự chia sẻ kinh nghiệm như cách viết lý do trình bày nguyện vọng nhập học, kế hoạch nghiên cứu, kiểm tra thực hành và kinh nghiệm phỏng vấn,v.v..