Hội thi Thể thao 2018 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.09.14 Nagano

Hội thi Thể thao

Hội thi Thể thao đã được tổ chức.
Các bạn đã cố gắng hết mình rồi.
Chúc mừng các bạn lớp B2 đã dành giải nhất.