Hướng dẫn học lên cao cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.09.27 Nagano

Hướng dẫn học lên cao cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp

Những tiền bối là học sinh đã tốt nghiệp gồm có bạn Nguyễn Văn Trang (Việt Nam), Lê Nguyên (Việt Nam), Liu Fengjiao (Trung Quốc) đã về trường MANABI. Các bạn đã có thể hỏi những thông tin quan trọng như việc quyết định chọn trường tiến học, môi trường học và sinh hoạt cuộc sống như thế nào, cả cách học JLPT hiệu quả. Cám ơn các bạn tiền bối rất nhiều.