Trải nghiệm văn hóa | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.02.01 Nagano

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Học sinh đã cùng trải nghiệm Thư pháp và Trà đạo.
Có rất nhiều bạn là lần đầu tiên trải nghiệm, trông các bạn rất vui.

【Lớp học Thư pháp】

【Lớp học Trà đạo】