Lớp học Kimono 2019 Nagano Campus | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.02.12 Nagano

Lớp học Kimono

Học sinh đã được trải nhiệm việc mặc Kimono.
Các em đã mặc Kimono, đi dạo phố và đã chụp nhiều hình.
Trông các bạn đã rất là vui.