Lễ tốt nghiệp(Phân viện Tokyo) 2020 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.03.10 Tokyo

Lễ tốt nghiệp(Phân viện Tokyo)

Hôm nay, lễ tốt nghiệp của Phân viện Tokyo đã được tổ chức theo kế hoạch mới.
Do ảnh hưởng của bệnh viên phổi Virus corona, buổi lễ đã không được tổ chức tại hồi trường lớn,
thay vào đó đã được tổ chức tại trường, chia thành các lớp. Tôi nghĩ đây là một buổi lễ tốt nghiệp khó quên đối với các em học sinh tốt nghiệp.
Xin chúc mừng tất cả các em học sinh tốt nghiệp
Chúc các em có những bước tiến xa trong tương lai.

[caption id="attachment_6628" align="alignnone" width="300"] [/caption]