LỄ TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.03.07 Nagano

LỄ TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI

Năm nay có 89 học sinh đã tốt nghiệp.

Các em thấy cuộc sống du học ở MANABI thế nào?

Từ bây giờ để thực hiện ước mơ của mình, các em hãy cố gắng lên.

Lúc nào cũng được, hãy về thăm MANABI nhé.