NGÀY 7 THÁNG 3 TIỆC TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.03.12 Nagano

NGÀY 7 THÁNG 3 TIỆC TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI

Tiệc Tốt nghiệp đã được tổ chức tại nhà hàng Sasaya sau lễ Tốt nghiệp.
Học sinh tốt nghiệp và giáo viên đã cùng nhau ăn, uống và chơi trò chơi.
Chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui.