Báo thường niên số 89 của MANABI đã được phát hành! | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.04.19 All

Báo thường niên số 89 của MANABI đã được phát hành!

Báo thường niên số 89 của MANABI đã được phát hành. Ngoài thông tin về buổi lễ tốt nghiệp, còn có nhiều thông tin về các sự kiện được tổ chức trực tuyến. Xin mời các bạn hãy đón đọc !

MANABIVN2022SPRING