หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 98 ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยเเล้ว | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.04.19 All

หนังสือพิมพ์ MANABI ฉบับที่ 98 ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยเเล้ว

นอกจากพิธีจบการศึกษาเเละเทศกาล MANABI เเล้ว ยังมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงทางออนไลน์ด้วย กรุณาอ่านให้ได้นะคะ

MANABITH2022SPRING