นักศึกษาฝึกงานด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิโชกักขุชะ สาขาโตเกียว | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2022.08.30 Tokyo

นักศึกษาฝึกงานด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิโชกักขุชะ สาขาโตเกียว

ทุกฤดูร้อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิโชกักขุชะ จะมาที่โรงเรียนของเราเพื่อทำการฝึกสอน

ทำให้นักเรียนของ MANABI ได้เรียนในบรรยากาศที่ต่างจากปกติ

นักศึกษาจะเข้าสังเกตการสอนในชั้นเรียนทุกวัน เเละวันสุดท้ายได้ฝึกสอนกับนักเรียนต่างชาติ