VỀ BIỆN PHÁP ĐỐI ỨNG TỪ PHÍA NHÀ TRƯỜNG THEO LỆNH TẠM DỪNG TIẾP NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.12.28 All

VỀ BIỆN PHÁP ĐỐI ỨNG TỪ PHÍA NHÀ TRƯỜNG THEO LỆNH TẠM DỪNG TIẾP NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Gửi các em học sinh dự định nhập cảnh trong kỳ tháng 1 năm 2021

Để phòng tránh sự lây truyền biến chủng mạnh của virus Corona đang hoành hành tại các nước khác như Anh, ngày 26 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với các đối tượng trên toàn thế giới.
Cho đến thời điểm hiện tại, thời hạn của lệnh cấm này dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 28 tháng 12 đến cuối tháng 1 năm 2021.

Ban đầu, trong số học sinh dự định nhập cảnh Nhật Bản vào tháng 1 năm 2021, trừ những em nhận được thông báo riêng từ phía nhà trường, còn các em khác đều sẽ được tiếp nhận theo đúng dự kiến trong ngày nhập cảnh chỉ định.
Ngoài ra, nơi cách ly và việc di chuyển từ sân bay cũng không có gì thay đổi.

Tuy nhiên do chính sách của Chính phủ Nhật Bản có sự thay đổi đột ngột, lịch trình và dự định trên cũng rất có khả năng cần điều chỉnh lại.
Do vậy các em hãy thường xuyên cẩn thận xác nhận thông tin từ phía nhà trường và có sự chuẩn bị thích đáng trước khi nhập cảnh.

Học viện Ngoại ngữ MANABI Phân viện Nagano

Học viện Ngoại ngữ MANABI Phân viện Tokyo