Chương trình hướng dẫn tìm việc làm trực tuyến | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.05.31 All

Chương trình hướng dẫn tìm việc làm trực tuyến

Học viện Nhật ngữ MANABI cung cấp khóa học trực tuyến bồi dưỡng các kỹ năng thiết yếu cho hoạt động tìm việc tại Nhật Bản. Đây là chương trình học trực tuyến, nên không chỉ các học viên đang ở Nhật Bản mà tất cả những người có nhu cầu, chỉ cần kết nối mạng là có thể tham gia được vào lớp học.
Người đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ và đang học Đại học hay Chuyên môn, người đang lưu trú tại Nhật theo visa Working Holiday (Lao động trong kỳ nghỉ), người đang học Đại học tại nước ngoài nhưng có ý định tới Nhật Bản làm việc trong tương lai, đều có thể đăng ký tham gia khóa học.
Quý vị có hứng thú và nhu cầu xin hãy liên hệ với phía nhà trường.

photo of online job hunting program June 2021