LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ POSTER | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.20 Nagano

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ POSTER

Với sự hỗ trợ của trường Chuyên môn Mirai, chúng tôi đã sử dụng mẫu thiết kế của 2 bạn trong cuộc thi.
Giải xuất sắc nhất: bạn Miyazawa Taiki, năm 2, Khoa thiết kế sáng tạo
Giải xuất sắc: bạn Sato Yukinen, năm 2, Khoa Thiết kế sáng tạo
Thật lòng cám ơn các bạn, chúng tôi đã có những thiết kế poster tuyệt vời!