Giới thiệu trường Phúc lợi Ueda Keiai (Phân hiệu Nagano) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.20 Nagano

Giới thiệu trường Phúc lợi Ueda Keiai (Phân hiệu Nagano)

Đã có buổi giới thiệu về trường dạy nghề Phúc lợi Ueda Keiai (Ueda Fukushi Keiai Gakuin)
Đã có 60 học sinh tham gia và chăm chú nghe giới thiệu.
Các em cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.