2019 Hướng dẫn tiến học dành cho học sinh sắp tốt nghiệp | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.09.09 Nagano

Hướng dẫn tiến học dành cho học sinh sắp tốt nghiệp

Bạn CUI LUOBOTAI, là học sinh tốt nghiệp trường MANABI niên khóa 2017, đã về trường.
Bạn đã nói chuyện với các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp năm nay về trường lớp và việc học ở đại học, và cho rất nhiều lời khuyên bổ ích.
Các bạn đã có những câu hỏi không chỉ về việc làm thêm mà còn cả cách học ôn EJU, các bạn đã có khoảng thời gian rất có ý nghĩa.