Đại hội thể thao (Phân viện Nagano) 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.09.09 Nagano

Đại hội thể thao (Phân viện Nagano)

Đại hội thể thao ngày 6 tháng 9 (thứ 6)
Đại hội thể thao đã được tổ chức. Các bạn đã tham gia hết sức mình.
Chúc mừng các bạn lớp A1 đã thắng giải nhất nhé!