Giao lưu giáo dục với trường Đại học STKIP PGRI Indonesia (Phân hiệu Tokyo) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.05.14 Tokyo

Giao lưu giáo dục với trường Đại học STKIP PGRI Indonesia (Phân hiệu Tokyo)

Tháng 1 năm 2018 trường MANABI đã kí Hiệp ước Giáo dục với 12 trường đại học thuộc Nhóm các trường đại học phía Đông Jawa " STKIP PGRI". 23 giáo viên đến từ 5 trường đại học trong số đó đã đến thăm trường, buổi Giao lưu giáo dục đã được tổ chức.