“HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 ( PHÂN VIỆN TOKYO )” はロックされています。 HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 ( PHÂN VIỆN TOKYO ) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.05.21 Tokyo

HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 ( PHÂN VIỆN TOKYO )

Tuần này đã diễn ra hoạt động ngoại khóa, chúng tôi đã đến công viên koiwashikawa và đi chơi bowling với các bạn cùng lớp. Thời tiết hôm đó rất đẹp, Thật tuyệt vời !