HỘI CHỢ DU HỌC NHÂT BẢN TẠI UEDA | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.07.10 Nagano

HỘI CHỢ DU HỌC NHÂT BẢN TẠI UEDA

Các bạn đã tham gia "Hội chợ du học Nhật Bản tại Ueda".
Thật ấn tượng khi các bạn đã nghe thuyết minh rất chăm chú.
Các bạn hãy cố gắng để đạt được ước mơ của mình nhé!