Lễ hội Gion Ueda 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.07.16 Nagano

Lễ hội Gion Ueda

Học sinh trường MANABI đã tham gia lễ hội Gion Ueda.
Các bạn đã cùng nhau khiêng  MIKOSHI (miếu thờ).
Với khuôn mặt tươi sáng các bạn đã rất cố gắng đấy.