LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN TOKYO 2019 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.03.12 Tokyo

LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN TOKYO

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 Lễ tốt nghiệp của Học Viện Ngoại Ngữ Manabi Phân Viện Tokyo đã được tổ chức tại Hội trường Camellia. Năm nay có 400 học sinh tốt nghiệp, các em đã tham gia Tiến học lên các khóa học khác nhau và tìm kiếm việc làm.

Chúng tôi luôn mong muốn và hi vọng các em có một tương lai tươi sáng !