Phân viện Tokyo Thông báo về việc tiếp tục duy trì học trực tuyến | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.01.28 Tokyo

Phân viện Tokyo Thông báo về việc tiếp tục duy trì học trực tuyến

Gửi tới các em học sinh

①Về việc tiếp tục duy trì lớp học trực tuyến

Từ ngày 7 tháng 1 năm 2021, chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp do đó tất cả các lớp học đã được chuyển sang học trực tuyến. Tuy nhiên gần đây tại Tokyo số người bị lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng, vì thế nhà trường quyết định vẫn duy trì học trực tuyến đến ngày 5 tháng 22.
Sẽ dựa trên tình hình thực tế, hình thức học từ ngày 8 tháng 2 sẽ được thông báo sau khi có quyết định.

②Về kết quả xét nghiệm PCR được xác nhận là dương tính đối với học sinh có thông báo trước đây.
Dưới đây sẽ cập nhật thêm tình hình từ sau thông báo ngày 16 tháng 1.
Đối với trường hợp học sinh đó hầu như không có dấu hiệu hoặc triệu chứng nghiêm trọng nào, nên đã được trung tâm y tế hướng dẫn cách ly và điều trị tại nhà, đến ngày 23 vừa qua đã được xác nhận khỏi bệnh, không còn dấu hiệu nào về bệnh nữa.
Cho đến thời điểm hiện nay, Giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường không nhận được báo cáo kết quả dương tính nào khác. 

※Về việc tôn trọng nhân quyền - bảo vệ thông tin cá nhân
Nhà trường luôn ưu tiên hàng đầu về sức khỏe của Giáo viên và học sinh.
Việc tôn trọng nhân quyền - bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh , những người đã tiếp xúc với học sinh này cần được đảm bảo, nên chúng tôi mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác của các bên.

※ Nhà trường vẫn duy trì cửa tư vấn đối ứng qua : Line, Wechat, Facebook, Điện thoại, Email

【Cửa đối ứng học sinh 】

〇Điện thoại:03-6659-2885
〇Email:E-Mail
〇Facebook:manabitokyo
〇WECHAT:①manabitokyo ②MNBTOKYO
LINE