Trải nghiệm thư pháp | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.01.22 Nagano

Trải nghiệm thư pháp

Ngày 15 và ngày 19 tháng 1 năm 2021
Các em học sinh đã được trải nghiệm viết thư pháp tại lớp học.
Những con chữ mang theo suy nghĩ và hy vọng trong năm nay của từng người.
Các em đều viết được rất tốt!