Học viện Nhật ngữ MANABI phân viện Tokyo THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN LỚP HỌC ONLINE TOÀN DIỆN | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.05.10 Tokyo

Học viện Nhật ngữ MANABI phân viện Tokyo THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN LỚP HỌC ONLINE TOÀN DIỆN

Thân gửi các em học sinh của Học viện Nhật ngữ MANABI phân viện Tokyo

Tình trạng khẩn cấp tiếp tục bị kéo dài tới sau ngày 11 tháng 5, nên do đó thời gian tổ chức lớp học ONLINE toàn diện sẽ tiếp tục đến hết ngày 14 tháng 5.

Lịch học từ ngày 17 tháng 5 trở đi nhà trường sẽ liên hệ thông báo với các em thông qua trang web, Facebook, wechat ...