Triển lãm Công nghiệp khu vực Ueda | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.10.29 Nagano

Triển lãm Công nghiệp khu vực Ueda

Các em đã đến buổi Triển lãm Công nghiệp khu vực Ueda.
Các em đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và biết thêm được nhiều thứ.
Các em đã học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ.