Lễ khai giảng kỳ học tháng 10 năm 2018 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.10.16 Tokyo

Lễ khai giảng kỳ học tháng 10 năm 2018

Chúc mừng lễ khai giảng của các em học sinh mới. Giờ học của các em sẽ bắt đầu từ Ngày mai, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lỗ lực học tiếng Nhật nào !