Tiếp Đón Đoàn Khảo Sát Nhật Bản của Lãnh Đạo Ngành Giáo Dục Việt Nam | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.30 Tokyo

Ngày 30 tháng 7 năm 2018 Tiếp Đón Đoàn Khảo Sát Nhật Bản của Lãnh Đạo Ngành Giáo Dục Việt Nam

Đoàn Lãnh Đạo Ngành Giáo Dục Việt Nam, Hiệu trưởng các trường và Công Ty Cổ Phần Quốc Tế ICO

đã đến thăm quan và làm việc cùng với nhà trường.

Đoàn đã tới tham quan giờ học tiếng Nhật và giao lưu với học sinh đang theo học tại trường.