Lớp học Thư pháp – Khóa học ngắn hạn | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.07.23 Nagano

Lớp học Thư pháp – Khóa học ngắn hạn (Phân hiệu Nagano)

Lớp học Thư pháp – Khóa học ngắn hạn

Lần đầu tiên các bạn đã được trải nghiệm viết Thư pháp.
Chữ Hán thật là khó nhưng các bạn đã luyện viết thật vui.