การฝึกซ้อมอพยพ | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.12.13 All

การฝึกซ้อมอพยพ

โรงเรียนทั้งสาขากาโนะเเละสาขาโตเกียวได้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

เราไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไร

มาใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์กันเถอะ