โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.12.27 All

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา

MANABI ดำเนินการสนับสนุนแผนงานของ "การศึกษา" อย่างต่อเนื่อง
ทุกๆปี จะร่วมมือกับสโมสรโรตารีวัดสิงห์ ประเทศไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้กับเด็กนักเรียน
เราจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อช่วยให้เด็กๆมีอนาคตที่สดใส
photo of manabi education support thai