ประกาศเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ เทศกาลประจำปี MANABI ครั้งที่ 19 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2024.01.18 Nagano

ประกาศเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ เทศกาลประจำปี MANABI ครั้งที่ 19

เทศกาลประจำปี MANABI ครั้งที่ 19
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024 เริ่มเวลา 14.00 น. (เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 13.30 น. )
มาร่วมฟังสุนทรพจน์ของนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ
นอกจากการกล่าวสุนทรพจน์แล้ว ยังมีการแสดงบนเวทีและการจัดนิทรรศการอีกด้วย
แล้วพบกันที่งานนะ!