ประสบการณ์เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.01.22 Nagano

ประสบการณ์เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน

วันที่15 เเละวันที่ 19 มกราคม
ได้เรียนเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน
นักเรียนเขียนความรู้สึกของตนเองในปีนี้
ทุกคนเขียนออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะ