MANABI外語学院

MANABI外語学院

2019.04.10 Tokyo

พิธีเปิดการศึกษา ภาคเรียนเดือนเมษายน ปี2019

โรงเรียนได้จัดพิธีเปิดการศึกษาของภาคเรียนเดือนเมษายน ปี2019 ขอสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคน
มีนักเรียนใหม่ที่จากประเทศจีน, เวียดนาม, เมียนมาร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อเมริกา, อินโดนีเซีย, เนปาล, ฟิลิปปินส์ และเกาหลี
ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนสู่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI